بانک ترکیه از اتهام نقض تحریمهای ایران تبرئه شد

بانک ترکیه از اتهام نقض تحریمهای ایران تبرئه شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

بانک ترکیه از اتهام نقض تحریمهای ایران تبرئه شد
دادستانی فدرال منطقه منهتن رای به مجرم نشناختن هالک بانک(halkbank) در پرونده نقض تحریم های ایران داد. این پرونده جنجالی منجر به وخیم تر شدن روابط بین آنکارا و واشنگتن شده بود. این بانک از طرف دادستانی نیویورک متهم به تقلب، پولشویی و نقض تحریم های ایران شده بود.