بستری بیش از 8 هزار مورد کرونایی در بیمارستان‌های ترکیه

بستری بیش از 8 هزار مورد کرونایی در بیمارستان‌های ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

بستری بیش از 8 هزار مورد کرونایی در بیمارستان‌های ترکیه
درخواست مشاوره در ترکیه
رئیس‌جمهوری ترکیه: 53 هزار شهروند ترک را در خانه‌هایشان و 8 هزار و 554 نفر در بیمارستان‌ها تحت نظر هستند. در حالی 797 نفر بهبود کامل یافته و مرخص شده‌اند، با نمونه‌گیری از 4 هزار و 603 نفر، آزمایشات پیشرفته صورت گرفته است. درمان هزار و 872 نفر که تشخیص ویروس در موردشان صورت گرفته هم ادامه دارد. با تخصیص بسته حمایتی ۱۰۰ میلیارد لیری، حداقل حقوق بازنشستگی به 1500 لیر افزایش یافت. تمام بیماران فوت کرده در اثر کرونا، بیماریهای دیگری هم داشتند. از این رو در خانه ماندن شهروندان به ویژه افراد سالمند بسیار مهم است.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن