تحصن مادری برای نجات فرزندش از دست گروه تروریستی پ.ک.ک

تحصن مادری برای نجات فرزندش از دست گروه تروریستی پ.ک.ک

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تحصن مادری برای نجات فرزندش از دست گروه تروریستی پ.ک.ک
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
مادری در استان دیاربکر ترکیه برای نجات فرزندش از دست گروه تروریستی پ.ک.ک اقدام به تحصن در جلوی دفتر جزب دموکراتیک‌ خلق‌ها کرد. دیاربکر/خبرگزاری آناتولی فوزیه چتین‌کایا، مادر یازده فرزند برای شکایت از اعضای دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان بیاربکر ترکیه، به اتهام ربودن فرزند 17 ساله‌اش، به نیروهای امنیتی استان مراجعه کرد. این مادر که نگران سرنوشت فرزند خود است گفت: پسرم در تاریخ 30 اوت توسط اعضای حزب مذکور برای پیوستن به گروه تروریستی پ.ک.ک به کوه ربوده شده است. فوزیه چتین‌کایا در اعتراض به ربوده شدن فرزندش جلوی دفتر حزب دموکراتیک‌ خلق‌ها در دیاربکر به همراه شهاب چتین‌کایا همسر و چهار فرزند دیگر خود اقدام به تحصن کرده اند. گفتنی است که هاجره آکار مادر دیگری در 22 اوت با تحصن در جلوی دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در این استان محمت آکار، پسرش را در 24 اوت از دست گروه تروریستی پ.ک.ک نجات داده بود. هاجره آکار با این اقدام خود به الگوی برای مادرانی که فرزندان شان در صف گروه تروریستی قربانی می شوند، تبدیل شد.
درخواست مشاوره در ترکیه