تخلیه زندانیان در ترکیه آغاز شد

تخلیه زندانیان در ترکیه آغاز شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تخلیه زندانیان در ترکیه آغاز شد
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
در پی انتشار تغییرات قانون جزا و امنیت، از شب گذشته تخلیه زندانیان در ترکیه آغاز شد. پیش‌بینی می‌شود 45 هزار زندانی از زندان آزاد و 45 هزار زندانی دیگر به مرخصی فرستاده شوند. بر این اساس حدود 90 هزار زندانی از قانون جدید بهره‌مند خواهند شد. وزارت دادگستری ترکیه در خصوص تدابیر اندیشیده شده در حین تخلیه زندانیان اعلام کرد: زندانیان پیش از خروج از زندان در خصوص کرونا آگاه‌سازی شده و با دستکش و ماسک خارج خواهند شد. همچنین بروشورهای وزارت بهداشت در میان زندانیان توزیع می‌شود. نیروهای مسلح جهت جلوگیری از ازدحام هنگام تخلیه زندانیان، در محل حضور خواهند داشت. در راستای پیش‌گیری از ازدحام توسط اقوام زندانیان، تمام زندانیان توسط اتوبوس به مقصد رسانده خواهند شد. مجوز سفر زندانیان در داخل زندان به آنها تحویل داده می‌شود. برگه مرخصی زندانیان تا تاریخ 31 می معتبر بوده و تا دو بار قابلیت تمدید دارد./سی ان ان
درخواست مشاوره در ترکیه