ترکیه اقدام به تقویت دیوار مرزی خود با سوریه کرد

ترکیه اقدام به تقویت دیوار مرزی خود با سوریه کرد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

ترکیه اقدام به تقویت دیوار مرزی خود با سوریه کرد
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن

ترکیه برای جلوگیری از ورود غیر قانونی اتباع سوری اقدام به تقویت دیوار مرزی خود با سوریه کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تنسیم، ترکیه در مرزهای جنوبی خود و برای مقابله با ورود غیر قانونی اتباع سوریه اقدام به کشیدن سیم خاردار روی دیوارهای بتنی کرده که در سال گذشته کشیده بود. این اقدام در استان هاتای برای مقابله با عبور غیر قانونی اتباع سوریه انجام می‌گیرد. همچنین بلوکهای بتنی به عرض دو و نیم متر و ارتفاع یک متر و با وزن یک تن نیز در این نقطه مرزی کار گذاشته می‌شود. طی 6 ماه گذشته در خط مرزی حدود 20 کیلومتری، سیم خاردار نصب شده است. از سال 1394 و با افزایش درگیری‌ها در سوریه، ترکیه برای مقابله با ورود اعضای داعش و گروههای تروریستی دیگر اقدام به دیوار کشی در مرزهای خود با سوریه کرد. ترکیه و سوریه 911 کیلومتر مرز مشترک دارند.
درخواست مشاوره در ترکیه