تصمیم واتساپ بابت Coronavirus : ارسال پیام محدود شده است

تصمیم واتساپ بابت Coronavirus : ارسال پیام محدود شده است

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تصمیم واتساپ بابت Coronavirus : ارسال پیام محدود شده است
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
برنامه پیام رسانی WhatsApp ارسال پیام را برای کاهش سرعت اطلاعات غلط بحران کرونا ویروس (COVID-19) محدود کرده است. واتس اپ به تازگی اعلام کرده است که آنها شاهد افزایش چشمگیر تعداد پیامهایی بوده اند که موجب انتشار دادن اطلاعات کاذب شده است در این بیانیه ، خاطرنشان شد که مهم است سرعت انتشار چنین پیام هایی را کم رنگ کنید تا WhatsApp سکویی برای گفتگوهای شخصی باقی بماند ، "اکنون ، با محدودیتی که ما ارائه می دهیم ، چنین پیام هایی را می توان فقط یکبار به یک نفر ارسال کرد." قبل از محدودیت ، پیام ها می توانستند از طریق واتس اپ به 5 نفر یا گروه های مختلف ارسال شوند.
درخواست مشاوره در ترکیه