تنزل رتبه اقتصادی ترکیه

تنزل رتبه اقتصادی ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تنزل رتبه اقتصادی ترکیه
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن

موسسه اعتبار سنجی Fitch رتبه ترکیه در اعتبار وام‌های خارجی را کاهش داد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تنسیم، موسسه رتبه سنجی اقتصادی Fitch  اعتبار وامهای بلند مدت ترکیه با ارز خارجی را از رتبه BB به -BB تنزل داد. بحران اخیر در بانک مرکزی ترکیه و تغییر ریاست آن، تحویل گرفتن سامانه موشکی اس 400 و افزایش ریسک احتمال تحریم‌ از سوی آمریکا باعث این تنزل در وضعیت اعتبار وام‌های خارجی ترکیه شده است. ترکیه روز گذشته اولین محموله اس 400 را از روسیه تحویل گرفت.
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار