تنها مرز خروجی زمینی از ترکیه

تنها مرز خروجی زمینی از ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تنها مرز خروجی زمینی از ترکیه
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
فقط مرز بازرگان (گوربولاک) برای خروج باز می باشد. هموطنانی که قصد دارند از ترکیه خارج بشوند می توانند از مرز بازرگان (گوربولاک) اقدام نمایند سایر مرزهای زمینی ترکیه با ایران بسته بوده و هیچ خدماتی تا اطلاع ثانویه ارائه نخواهد شد. شهرهای نزدیک به مرز از سمت ترکیه شهرهای دوبایزید و آغری و از سمت ایران شهرهای بازرگان و ماکو می باشد. فرودگاههای نزدیک به مرز بازرگان (گوربولاک) فرودگاه شهر ایغدیر (فرودگاه شهید بولنت آیدین ) و شهر وان (فرودگاه فرید ملن ) ترکیه می باشد.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه