حدود 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه

حدود 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

حدود 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار

موسسه مالی بین المللی پیش بینی کرده که امسال به مجموع 23 کشور در حال توسعه از جمله ترکیه 96.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می شود.

استانبول/خبرگزاری آناتولی موسسه مالی بین المللی (IIF) پیش بینی کرده که امسال به مجموع 23 کشور در حال توسعه از جمله ترکیه 96.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام می شود و بیشترین میزان ورود سرمایه با 67.4 میلیارد دلار به هند خواهد بود. بر اساس داده های این نهاد مالی بین المللی، امسال خروج سرمایه از کشورهای کره جنوبی، عربستان سعودی، روسیه، تایلند، لهستان و نیجریه و ورود سرمایه به هند، چین، برزیل، اندونزی، مکزیک، آرژانتین، آفریقای جنوبی، کلمبیا، شیلی، لبنان، مصر، فیلیپین، اوکراین، ترکیه، جمهوری چک، مالزی و مجارستان پیش‌بینی می‌شود. بر اساس این پیش‌بینی، پس از هند بیشترین میزان ورود سرمایه با 50.9 میلیارد دلار به چین، با 4.9 میلیارد دلار به برزیل، با 34.6 میلیارد دلار به اندونزی، با 23.1 میلیارد دلار به مکزیک و با 18.6 میلیارد دلار به آرژانتین خواهد بود. بر این اساس انتظار می رود تا پایان سال جاری 14.6 میلیارد دلار به آفریقای جنوبی، 13.6 میلیارد دلار به کلمبیا، 9.8 میلیارد دلار به شیلی، 9 میلیارد دلار به لبنان، 7.3 میلیارد دلار به مصر، 7.2 میلیارد دلار به فیلیپین، 5.8 میلیارد دلار به اوکراین، 5.4 میلیارد دلار به ترکیه، 3.4 میلیارد دلار به چک، 2 میلیارد دلار به مالزی و 1.2 میلیارد دلار به مجارستان سرمایه مستقیم وارد شود.
درخواست مشاوره در ترکیه