خط گرسنگی در ترکیه به 2 هزار و 374 لیر افزایش یافت

خط گرسنگی در ترکیه به 2 هزار و 374 لیر افزایش یافت

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

خط گرسنگی در ترکیه به 2 هزار و 374 لیر افزایش یافت
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
کنفدراسیون سندیکاهای کارگران ترکیه، ترک ایش، اعلام کرد: خط گرسنگی یک خانواده 4 نفری ترکیه در ماه آوریل به 2 هزار و 374 لیر افزایش پیدا کرده است. بنا بر اعلام ترک ایش، خط فقر در این کشور نیز به 7 هزار و 732 لیر رسیده است. این نهاد افزود: شیوع ویروس کرونا و بیکاری ناشی از آن شرایط زندگی برای طبقه فقیر را سخت تر از پیش کرده است. منبع/اورنسل
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه