درخواست شهرداری استانبول از مردم

درخواست شهرداری استانبول از مردم

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

درخواست شهرداری استانبول از مردم
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
شهرداری استانبول با بیان اینکه روز جمعه 8 می، 1 میلیون و 336 سفر وسایل حمل و نقل عمومی در این شهر صورت گرفته است، اعلام کرد: این رقم بالاترین میزان سفر از تاریخ 20 مارس تاکنون بوده است. این شهرداری در بیانیه‌ای از مردم خواست تا در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی موارد زیر را رعایت کنند: لطفا تنها در موارد ضروری از خانه خارج شوید. به جای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، تا جایی که امکان دارد پیاده و یا با دوچرخه تردد کنید. اگر مجبور به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی هستید، در ساعات خلوت بین 10 لی 16 از آنها استفاده کنید. در ایستگاه‌های مترو و اتوبوس فاصله فیزیکی یک تا دو متر را رعایت کنید. سوار شدن به وسایل حمل و نقل عمومی بدون استفاده از ماسک ممنوع است. همچنین سعی کنید به سطوحی مانند میله‌ها دست نزنید. لطفا ماسک و دستکش‌های مصرف شده را در کیسه‌های پلاستیکی بیندازید. دست‌هایتان را به صورتتان نزنید و پس از استفاده وسایل حمل و نقل عمومی حتما آنها را ضدعفونی کنید. منبع/اورنسل
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن