درصد بهره كارت اعتباري در ترکیه كاهش يافت

درصد بهره كارت اعتباري در ترکیه كاهش يافت

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

درصد بهره كارت اعتباري در ترکیه كاهش يافت
درخواست مشاوره در ترکیه
حداکثر نرخ بهره ماهانه اعمال شده در معاملات کارت اعتباری از 1.40 درصد به 1.25 درصد کاهش یافته است. حداکثر نرخ بهره تاخیری ماهانه از 1.70 درصد به 1.55 درصد کاهش یافته است. درصد نرخ بهره قرار دادي و بهره تاخير دار در بانك مركزي جمهوري تركيه (cbrt) براي لير تركيه ، پول خارجي و كارت اعتباري كاهش يافت ميزان بهره در روزنامه هاي رسمي منتشر شده است بر این اساس ، از اول آوریل 2020 ، حداکثر نرخ بهره ماهانه قراردادی که در معاملات کارت اعتباری لیرا اعمال می شود ، از 1.40 درصد به 1.25 درصد کاهش یافته است. حداکثر نرخ بهره ماهانه قراردادی که در معاملات کارت اعتباری ارز خارجی اعمال می شود از 1.12 درصد به 1 درصد کاهش یافته است. حداکثر نرخ تأخیر ماهانه مورد استفاده در معاملات کارت اعتباری لیرا از 1.70 درصد به 1.55 درصد کاهش یافته است. حداکثر نرخ تأخیر ماهانه مورد استفاده در معاملات کارت اعتباری ارز خارجی از 1.42 درصد به 1.30 درصد کاهش یافته است. اين عمليات از ١اوريل ٢٠٢٠ تحت نظر رئيس بانك مركزي شروع ميشود
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه