دستگاهي براي دستگاه تنفسي كه مي توان با ان از دستگاه براي بيشتر از ١ بيمار استفاده كرد ساخته شد

دستگاهي براي دستگاه تنفسي كه مي توان با ان از دستگاه براي بيشتر از ١ بيمار استفاده كرد ساخته شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

دستگاهي براي دستگاه تنفسي كه مي توان با ان از دستگاه براي بيشتر از ١ بيمار  استفاده كرد ساخته شد
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
دانشمندان ترک یک دستگاه تنفس ایجاد کرده اند که می تواند نیازهای بیش از یک بیمار را در شرایط مراقبت های ویژه با یک پرینتر سه بعدی برطرف کند. همه دنیا در جستجوی راه حلی برای کروناویروس هستند. در کشورهایی که موارد شدید است ، بیشتر دستگاه های تنفسی نیاز دارند. دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی نیز برای کمک به روند کار بسیج شدند. قطعه ای ساخته شده است که به چندین بیمار اجازه می دهد از یک دستگاه تنفس کنند در شرایط بسیار ضروری قابل استفاده است مدیر مرکز تولید لوازم پزشکی پروفسر دکتر Simel Ayyldız گفت: "خوشبختانه در حال حاضر چنین نیازي در کشور ما وجود ندارد ، اما ما در صورت نیاز در آینده یا در صورت وجود مکان هایی که از ما كمك ميخواهند اين دستگاه را ساخته ايم این دستگاه توسط متخصصین مراقبت های ویژه مورد آزمایش قرار گرفت برای بیماران مشكل تنفسي دارند بسیار حیاتی است اين دستگاه نمونه اولیه ، که تمام آزمایشات را با موفقیت پشت سر گذاشت ، برای تولید انبوه آماده شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی. دکتر Cevdet Erdöl گفت که آنها اطلاعات را به وزارتخانه منتقل می کنند. این محصول با استفاده از یک پرینتر سه بعدی ساخته شده است
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه