سازمان هوایی ترکیه اموال غیرمنقول خود را به فروش گذاشت

سازمان هوایی ترکیه اموال غیرمنقول خود را به فروش گذاشت

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

سازمان هوایی ترکیه اموال غیرمنقول خود را به فروش گذاشت
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
سازمان هوایی ترکیه اموال غیرمنقول خود را به فروش گذاشت سازمان هوایی ترکیه، پس از فروش 11 هواپیما، 7 مورد از اموال غیر منقول خود را نیز به فروش گذاشت. گفته می‌شود برخی از این اموال غیرمنقول هنوز در حال استفاده هستند./تی 24
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار