شرایط و اصول تأسیس مرکز آژانس مسافرتی در ترکیه

شرایط و اصول تأسیس مرکز آژانس مسافرتی در ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

شرایط و اصول تأسیس مرکز آژانس مسافرتی در ترکیه
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
قوانین جدید سال 2020 وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در مورد مجوز آژانس مسافرتی در ترکیه به گزارش خات نیوز مجوز تورساب مجوزی است که توسط (TÜRSAB) وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه به آزانس های مسافرتی که در ترکیه فعالیت خواهند داشت اعطا می شود. مجوز تورساب جهت انجام رزرواسیون هتل بصورت مستقیم و ترانسفر و سایر امور گردشگری میباشد در صورت ارائه نسخه اصلی سند تأیید شده ، پس از بررسی صحت نسخه در سند ، با ذکر نام ، عنوان و تاریخ توسط پرسنل TÜRSAB تأیید می شود. در صورت شناسایی اسناد یا اظهارات دروغین ، شکایتی جنایی به دادستانی کل کشور جهت اعمال مفاد مربوط به قانون مجازات ترکیه ارائه می شود. هزینه مجوز تورساب 2020 900.000 هزار لیر ترکیه برای آژانس های مسافرتی گروه A 750.000 هزار لیر ترکیه برای آژانس های مسافرتی گروه B 350.000 هزار لیر ترکیه برای آژانس های مسافرتی گروه C است. مقدار وثیقه: 7 هزار لیر ترکیه برای آژانس های مسافرتی گروه A 6 هزار لیر ترکیه برای آژانس های مسافرتی گروه B 5 هزار لیر ترکیه برای آژانس های مسافرتی گروه C است.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن