شهردار استانبول از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند

شهردار استانبول از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

شهردار استانبول از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
پس از اعلام ممنوعیت رفت و آمد در 31 شهر ترکیه به مدت 2 روز، شهردار استانبول در پیامی که در توییتر خود منتشر کرد، از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند. اکرم امام اوغلو نوشت: تصمیم ممنوعیت رفت و آمد به طور ناگهانی گرفته شده و ما به عنوان شهرداری استانبول از این تصمیم اطلاعی نداشتیم. امام اوغلو همچنین نوشت: خدمات شهرداری استانبول در روزهای ممنوعیت رفت و آمد، برای تمام افراد معاف از قانون ادامه خواهد داشت. تولید نان و آب مراکز وابسته به شهرداری به 100 درصد رسیده است. شهردار استانبول ادامه داد: از مردم می‌خواهیم آرامش خود را حفظ کنند.
درخواست مشاوره در ترکیه