صادرات ماسک ترکیه آزاد شد

صادرات ماسک ترکیه آزاد شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

صادرات ماسک ترکیه آزاد شد
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
وزیر بازرگانی ترکیه با اعلام آزاد شدن صادرات ماسک از این کشور گفت: به دلیل کاهش تقاضای پوشاک در مقیاس جهانی، صادرات ماسک که استفاده زیادی در این ایام دارد، نیازمند دریافت اجازه صادرات نخواهد بود و تولیدکنندگان می‌توانند به راحتی تولیدات ماسک خود را صادر کنند. رخسار پکجان در توئیتی نوشت: به عنوان وزارت بازرگانی در صدد به حداقل رساندن ضرر پاندمی به صادرکنندگانمان هستیم. وی افزود: ترکیه در کنار تامین نیاز تجهیزات پزشکی داخلی، زیرساخت‌های قدرتمندی در زمینه تولید و صادرات ماسک را داراست
درخواست مشاوره در ترکیه