صدور اجازه فعالیت برای آرایشگاه‌های ترکیه

صدور اجازه فعالیت برای آرایشگاه‌های ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

صدور اجازه فعالیت برای آرایشگاه‌های ترکیه
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی ترکیه، نخستین مکان‌هایی بودند که در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا به طور موقت تعطیل شدند. حالا با تصمیم دولت این مکان‌ها از تاریخ 11 ماه می اجازه دارند با رعایت موارد بهداشتی فعالیت خود را از سر بگیرند. شوکرو آکیوز رئیس اتاق آرایشگاه‌های مردانه ترکیه در خصوص نحوه فعالیت این مکان‌ها گفت: تمام آرایشگاه‌ها با سیستم تعیین وقت قبلی اجازه قبول مشتری دارند. مشتری‌ها هم موظفند با ماسک در سالن حاضر شوند. وی افزود: از هر 3 صندلی در سالن یکی حذف خواهد شد. آرایشگران هم موظف به پوشیدن ماسک و روپوش و ضدعفونی کردن تمام وسیله‌ها پس از اتمام کار هر مشتری هستند. آکیوز در خصوص اصلاح صورت آقایان گفت: فعلا اصلاح صورت به دلیل تماس نزدیک در سالن‌های پیرایش صورت نخواهد گرفت./ساباح
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه