فروش مسكن در ترکیه نسبت به سال پيش افزايش يافته است

فروش مسكن در ترکیه نسبت به سال پيش افزايش يافته است

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

فروش مسكن در ترکیه نسبت به سال پيش افزايش يافته است
درخواست مشاوره در ترکیه
ترکیه با 3.4 درصد نسبت به فروش سال گذشته در ماه مارس در مسکن به طور کلی 108 هزار و 670 افزایش فروش مسکن داشته است موسسه آماری ترکیه TÜİK ، اطلاعات فروش مسکن را برای ماه مارس اعلام کرد. استانبول در وهله اول است در این دوره ، فروش خانه 3.4 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ، 108،670 خانه فروخته شده است. استانبول با فروش 19.866 خانه در جایگاه نخست قرار گرفت. آنکارا با 12 هزار و 409 خانه و ازمیر با 7 هزار و 131 خانه شهر های بعدی هستند... استانهایی که فروش مسکن کم داشتند ، حکاری ، ارداهان و بیبورت بودند.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن