قانون‌شکنی بازیگر جوان ترکیه

قانون‌شکنی بازیگر جوان ترکیه

21 فروردین 1399

اخبار ترکیه

قانون‌شکنی بازیگر جوان ترکیه
بستم سو اوزدمیر، بازیگر جوان ترکیه، بدون استفاده از ماسک وارد یک سوپرمارکت شد. این در حالی است که استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی در ترکیه اجباری شده است. این بازیگر 29 ساله با دیدن خبرنگاران سعی کرد با آستین کتش دهانش را بپوشاند و از مسوول سوپرمارکت درخواست ماسک کرد. جریمه این قانون‌شکنی بازیگر جوان 392 لیر است.