مردم استانبول داوطلبانه خود را قرنطینه کردند

مردم استانبول داوطلبانه خود را قرنطینه کردند

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

مردم استانبول داوطلبانه خود را قرنطینه کردند
درخواست مشاوره در ترکیه

مردم استانبول برای مقابله با کرونا خود را قرنطینه کرده و سواحل شلوغ مناطق اسکودار و کادی‌کوی این شهر به شکل بی سابقه‌ای خلوت شده است.

استانبول/ خبرگزاری آناتولی مردم استانبول در راستای تدابیر مبارزه با ویروس کرونا ماندن در خانه را ترجیح داده‌اند و سواحل مناطق اسکودار و کادی‌کوی این شهر به شکل بی سابقه‌ای خلوت است. مناطق کادی‌کوی و اسکودار در بخش آسیایی استانبول که همواره طی تمام روزهای هفته شلوغ بوده، این روزها در پی قرنطینه داوطلبانه شهروندان این شهر بسیار خلوت شده است. علی رغم اینکه امروز دوشنبه نخستین روز کاری هفته است اما با رعایت پویش «در خانه بمان» توسط شهروندان استانبول ایستگاههای وسائل نقلیه عمومی نیز خالی از جمعیت است. ترافیک استانبول نیز امروز به طرز کم سابقه‌ای روان گزارش شده است.  
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه