مردم ترکیه چه کشورهایی را دوست و دشمن خود می‌پندارند

مردم ترکیه چه کشورهایی را دوست و دشمن خود می‌پندارند

مردم ترکیه چه کشورهایی را دوست و دشمن خود می‌پندارند
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه

مفهوم نژاد٬ هویت٬ زبان ترکی و ناسیونالیسم ترکی در اذهان مردم ترکیه تا آن اندازه برجسته است که حتی در حوزه سیاست خارجی نیز٬ ترجیح به همکاری با کشورهای ترک‌زبان را در اولویت قرار می‌دهند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تنسیم٬ در سالیان اخیر٬ در ترکیه٬ تلاش برای تحلیل نظرات و دیدگاه‌های مردم در مورد مفاهیم مختلف سیاسی با استفاده از داده‌های اطلاعاتی مبتنی بر تحقیقات میدانی٬ در بسیاری از موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی٬ به یک برنامه مداوم و روتین تبدیل شده است.

موسسه تحقیقاتی مرکز مطالعات ترک(CTRS)٬ یکی از این موسسات است که در 26 استان ترکیه دست به نظرسنجی و تحقیقات میدانی زده و نظرات شهروندان این کشور در مورد بسیاری از مسائل سیاسی٬ فرهنگی و دفاعی را جمع‌آوری و تحلیل کرده است.

یکی از این موضوعات٬ تلاش برای تحلیل نظرات و دیدگاه‌های مردم ترکیه در مورد سیاست خارجی این کشور و مفاهیمی نظیر دوستی و دشمنی در روابط بین‌الملل است.

ترکیه

اولویت در همکاری با ترک‌زبان‌ها

شواهد نشان می‌دهد که نژاد و زبان برای بخش همی از مردم ترکیه٬ مفاهیم مهمی هستند. در تحقیقات میدانی موسسه (CTRS)٬ از مردم پرسیده شده: آیا در سیاست خارجی ترکیه از همکاری کشورمان با 18 گزینه‌ای که اسامی آن را برایتان می‌خوانیم٬ حمایت می‌کنید؟

پاسخ‌دهندگان در این سوال اجازه داشته‌اند که چندین گزینه را قبول یا رد کنند و کشورهای مورد بحث٬ از این قرارند: جمهوری آذربایجان٬ جمهوری‌های ترک‌زبان٬ کشورهای مسلمان٬ اعضای ناتو٬ روسیه٬ اتحادیه اروپا٬ چین٬ آلمان٬ آمریکا٬ قطر٬ همسایگان٬ پاکستان٬ ایران٬ پیمان شانگهای٬ انگلیس٬ فرانسه و اسراییل.

پاسخ‌ها به این شکل است:

در تحلیل نظرات مردم ترکیه در جدول فوق می‌توان گفت: رقم 45 درصدی موافقت مردم ترکیه با همکاری دیپلماتیک با جمهوری آذربایجان و همچنین رقم 41 درصدی مرتبط با جمهوری‌های ترک‌زبان٬ با ارقام مربوط به هیچکدام از گروه‌ها و کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست و توجه به این نتیجه٬ نشان می‌دهد که مفهوم نژاد٬ هویت٬ زبان ترکی و ناسیونالیسم ترکی در اذهان مردم این کشور تا چه اندازه برجسته است که حتی در حوزه سیاست خارجی نیز٬ ترجیح به همکاری با کشورهای ترک‌زبان را در اولویت قرار می‌دهند و این آمار حتی از تمایل مردم به همکاری با کشورهای مسلمان نیز کمتر است.

از نکات مهم دیگری که در تحلیل نتایج این جدول می‌توان به آن اشاره کرد این است که:

1.تمایل به همکاری و ارتباط با کشورهای عضو ناتو از تمایل به همکاری با روسیه بیشتر است.

2. تمایل به همکاری و ارتباط با روسیه بیشتر از آمریکا است.

3.پس از روسیه٬ چین٬ اتحادیه اروپا و آلمان تقریباً در یک رده قرار دارند اما از میان کشورهای اروپایی٬ دو کشور فرانسه و انگلیس در قعر جدول و در کنار اسراییل قرار گرفته‌اند.

4.تمایل پاسخ‌دهندگان به همکاری کشورشان با کشورهایی همچون ایران٬ پاکستان و قطر٬ تقریباً در یک رده است.

5.شاید یکی از عجیب‌ترین و قابل ملاحظه‌ترین گزینه‌های این جدول٬ این است که دست کم 16 درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که از نظر آنها٬ بهتر است که ترکیه در سیاست خارجی٬ با هیچ کشوری همکاری منطقه‌ای نداشته باشد.

ترکیه

رشد تمایل به اروپا

یکی از ابعاد جالب توجه نظرسنجی موسسه تحقیقاتی مرکز مطالعات ترک(CTRS)٬ این است که تمایلات مردم ترکیه به توسعه دیپلماسی در مناطق مختلف جهان را در سه سال اخیر٬ جمع‌آوری و مقایسه کرده است.

از مردم سوال شده: از نظر شما٬ ترکیه در کدام یک از این مناطق٬ نیاز به تحرک دیپلماتیک بیشتری دارد؟ (خاورمیانه٬ اروپا٬ دریای سیاه٬ چین - شرق دور٬ بالکان٬ قفقاز٬ شرق مدیترانه٬ آمریکای لاتین٬ اژه٬ آفریقا)

پاسخ‌ها در نمودار زیر بیان شده است:

توجه به نتایج نمودار فوق نشان می‌دهد که نزدیک به 62 درصد از مردم ترکیه در سال 2017 میلادی بر این باور بوده‌اند که ترکیه باید در خاورمیانه تحرک دیپلماتیک بیشتری داشته باشد، اما این میزان در سال 2018 میلادی به عدد 51.5 درصد رسیده و در سال 2019 نیز با کاهش بیشتری مواجه شده و به رقمی نزدیک به 48 درصد رسیده است.

اما در همین حال٬ تمایل پاسخ‌دهندگان به ضرورت توجه بیشتر دستگاه دیپلماسی ترکیه به ضرورت تقویت روابط در حوزه اروپایی بیشتر شده و از 36 درصد سال 2017 میلادی به رقم 45 درصدی در سال 2019 میلادی رسیده است.

همچنین رشد قابل توجهی در تمایل به تقویت روابط با کشورهای بالکان و شرق دور دیده می‌‌شود.

ترکیه

میزان تمایل به توسعه روابط بر اساس تمایلات حزبی

یکی دیگر از ابعاد نظرسنجی میدانی موسسه تحقیقاتی مرکز مطالعات ترک(CTRS)٬ این است که میزان تمایل به توسعه روابط را بر اساس تمایلات حزبی پاسخ‌دهندگان٬ تقسیم‌بندی کرده است.

تحلیل نتایج این جدول نشان می‌دهد:

1.اعتقاد به ضرورت تقویت روابط ترکیه با کشورهای حوزه خاورمیانه٬ تقریباً هم‌ارز و هم‌اندازه است و در این میان٬ این فقط کردهای هوادار پ.ک.ک هستند که از حیث اعتقاد به توسعه روابط٬ بیشتر به اروپا تمایل دارند تا خاورمیانه.

2.بین هواداران احزاب مختلف ترکیه در مورد مناطق نیازمند به پویایی دیپلماتیک بیشتر٬ اختلاف نظر مبنایی و بنیادین وجود ندارد.

ترکیه ترکیه

6 دوست نخست ترکیه از دید مردم

بر اساس نتایج نظرسنجی فوق٬ اسامی چندین کشور مختلف جهان در اختیار پاسخ‌دهندگان قرارگرفته و از آنها خواسته شده که در مورد این کشورها٬ یکی از این سه گزینه را انتخاب کنند:

1.این کشور دوست ترکیه است.

2. این کشور دوست ترکیه نیست.

3.نمی‌دانم.

پاسخ‌ها بر اساس نتایج قرار گرفته در جدول زیر است:

تحلیل نتایج این جدول نیز نشان می‌دهد که موضوع اشتراک نژادی و زبانی برای اعتماد به دوستی کشورهای منطقه و جهان٬ از دید مردم ترکیه گزینه مهمی است.

گزینه‌های مهم دیگری که در این تحقیق آمده٬ نشان می‌دهد که پاسخ «بله٬ این کشور دوست ترکیه است» در مورد چند کشور دیگر از این قرار است: قطر ( 37 درصد)٬ گرجستان (37 درصد)٬ پاکستان ( 34 درصد)٬ بلغارستان (27 درصد)٬ ایران (21 درصد)٬ ونزوئلا ( 21درصد)٬ اوکراین ( 21درصد)٬ روسیه (21درصد)٬ هندوستان (18 درصد)٬ عربستان سعودی (17درصد)٬ آلمان (10درصد)٬ آمریکا  (5 درصد)٬ فرانسه (5 درصد).

ترکیه ترکیه

6 تهدید نخست علیه ترکیه از دید مردم

بر اساس نتایج نظرسنجی فوق٬ اسامی چندین کشور مختلف جهان در اختیار پاسخ‌دهندگان قرار گرفته و از آنها خواسته شده که در مورد این کشورها٬ یکی از این سه گزینه را انتخاب کنند:

1.این کشور تهدیدی علیه ترکیه است.

2. این کشور تهدیدی علیه ترکیه نیست.

3.نمی‌دانم.

پاسخ‌ها بر اساس نتایج قرار گرفته در جدول زیر است:

تحلیل نتایج این جدول نشان می‌دهد که آمریکا و رژیم صهیونیستی اسراییل٬ از دید پاسخ‌دهندگان٬ جدی‌ترین تهدیدات علیه ترکیه هستند.

منبع: تنسیم

درخواست مشاوره در ترکیه