مسافران ورودی از ایران را کنترل و معاینه می کنیم

مسافران ورودی از ایران را کنترل و معاینه می کنیم

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

مسافران ورودی از ایران را کنترل و معاینه می کنیم
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
وزیر بهداشت و سلامت ترکیه امروز جمعه در کنفرانس خبری اعلام کرد: از دیشب همه مسافران ورودی از ایران هم در مرزهای زمینی و هم در فرودگاه‌ها، تحت کنترل و معاینه قرار می گیرند و کسانی که علائم بیماری داشته باشند اجازه ورود به ترکیه نخواهند داشت. همچنین مسافرانی که اهل شهر قم در ایران باشند باید برای ورود به ترکیه، گزارش سلامت ارائه نمایند
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه