مسافران ورودی از ایران را کنترل و معاینه می کنیم

مسافران ورودی از ایران را کنترل و معاینه می کنیم

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

مسافران ورودی از ایران را کنترل و معاینه می کنیم
وزیر بهداشت و سلامت ترکیه امروز جمعه در کنفرانس خبری اعلام کرد: از دیشب همه مسافران ورودی از ایران هم در مرزهای زمینی و هم در فرودگاه‌ها، تحت کنترل و معاینه قرار می گیرند و کسانی که علائم بیماری داشته باشند اجازه ورود به ترکیه نخواهند داشت. همچنین مسافرانی که اهل شهر قم در ایران باشند باید برای ورود به ترکیه، گزارش سلامت ارائه نمایند