معافیت ویزا برای شهروندان 6 کشور اروپا

معافیت ویزا برای شهروندان 6 کشور اروپا

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

معافیت ویزا برای شهروندان 6 کشور اروپا
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه

حامی آکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اعلام داشت، ترکیه با تامین معافیت ویزا برای برخی از کشورهای اروپا، توسعه هر چه بیشتر پتانسیل جهانگردی و روابط تجاری، اقتصادی و فرهنگی را مورد هدف قرار داده است.

آکسوی به سوال مربوط به تصمیمی که تامین معافیت ویزا برای برخی از کشورهای اروپا را قبول کرده است، پاسخ کتبی داده و گفت، برای شهروندان اتریش، بلژیک، هلند، اسپانیا، لهستان و انگلستان از اعضای منطقه شنگن اتحادیه اروپا، با آغاز از 2 ام ماه مارس که با هدف سیاحت به ترکیه می آیند، بمدت 90 روز در هر 180 روز معافیت ویزا تامین خواهد شد.

حامی آکسوی افزود، هدف از برداشتن این گام، افزایش دادن پتانسیل جهانگردی با کشورهای مورد بحث می باشد. منبع: TRT
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن