موزه دار ایتالیایی: خودروی ملی ترکیه دارای طراحی مدرن و بسیار خوبی است

موزه دار ایتالیایی: خودروی ملی ترکیه دارای طراحی مدرن و بسیار خوبی است

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

موزه دار ایتالیایی: خودروی ملی ترکیه دارای طراحی مدرن و بسیار خوبی است
درخواست مشاوره در ترکیه
پرفسور لوکا مولیناری، موزه دار ایتالیایی اعلام داشت که خودروی ملی ترکیه، دارای طراحی مدرن و بسیار خوبی است

پرفسور لوکا مولیناری، موزه دار ایتالیایی اعلام داشت که خودروی ملی ترکیه، دارای طراحی مدرن و بسیار خوبی است.

مولیناری ضمن اظهار اینکه با کاهش سوخت طی 20 سال آینده و در نتیجه شرایط زیست محیطی، مدلهای متفاوتی در بخش خودرو به میان خواهد آمد، گفت: "طراحی خودروهای کوچک و دوست محیط زیست، بسیار عالی خواهد بود. بدین ترتیب بر این باورم، خودروهایی که موجب به میان امدن شرایط بد زیست محیطی و ترافیک نگردد توسعه خواهد یافت."

موزه دار ایتالیایی، با اعلام اینکه خودروی ملی ترکیه دارای طراحی مدرن و بسیار خوبی میباشد، گفت: "این خودرو، کیفیت محیط زیست را بهتر خواهد کرد."

وی همچنین افزود: "یک طراحی و معماری خوب، هویت ملت و جامعه را تشکیل میدهد."

معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه