نرخ بیکاری در ترکیه اعلام شد

نرخ بیکاری در ترکیه اعلام شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

نرخ بیکاری در ترکیه اعلام شد
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
نرخ بیکاری در ترکیه، در ژانویه 306 هزار نفر نسبت به ژانویه سال گذشته کاهش یافته و به 4 میلیون و 362 هزار نفر رسیده است. نرخ بیکاری با کاهش 0.9 درصدی به 13.8 درصد رسید. موسسه آماری ترکیه (TSI) آمار نیروی کار برای ماه ژانویه را اعلام کرد. بر این اساس در کل ترکیه در سال 2020 ماه ژانویه تعداد بیکاران بالای 15 سال نسبت به سال گذشته 306 هزار نفر کاهش داشته و به 4 میلیون 362 نفر رسیده نرخ بیکاری غیر کشاورزی با 1.1 امتیاز کاهش یافته و به 15.7 درصد رسیده است. میزان اشتغال 44 درصد است تعداد افراد شاغل در ژانویه سال 2020 نسبت به سال قبل 109 هزار نفر افزایش یافته و به 27 میلیون و 266 هزار نفر رسیده
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن