هیچ مورد مثبتی در بین قانونگذاران ترکیه وجود ندارد

هیچ مورد مثبتی در بین قانونگذاران ترکیه وجود ندارد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

هیچ مورد مثبتی در بین قانونگذاران ترکیه وجود ندارد
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
رئیس مجلس مصطفی شنتوپ اعلام کرد که هیچ مورد مثبتی در میان نمایندگان وجود ندارد. مصطفی شنتوپ ، رئیس مجلس شورای ملی بزرگ ترکیه ، که به یک برنامه تلویزیونی متصل شده بود ، اقدامات انجام شده در مجلس راجع به کرونا ویروس و وضعیت فعلی را ارزیابی کرد. شهردار شنتوپ توضیح داد که هیچ مورد مثبتی بین نمایندگان وجود ندارد اما در 6 کارگر شورا کشف شده است. شننتوپ ارزیابی زیر را از این موضوع انجام داد "مجمع ما 10 روز گذشته بدون وقفه کار کرده است. سرانجام ما آنها را تصویب کردیم. در پایان این روند شدید ، به خواسته های نمایندگان ما ، بر حسب شکایات آنها آزمایش شدند. در پایان این روند ، هیچ موردی تشخیص داده نشده و نتایج مثبتی در بین معاونان ما وجود نداشته است. در بین کارمندان ما ، تعدادی از دوستان ما مشخص شده اند. همچنین دوستانی نیز وجود دارند که در بین آنها سلامتی به دست آورده اند. در حال حاضر ، ما در کل در بین معاونین و اعضای مجمع با یک پرونده غم انگیز روبرو نشده ایم. "
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه