ورود مسافر از 9 کشور به ترکیه ممنوع خواهد شد

ورود مسافر از 9 کشور به ترکیه ممنوع خواهد شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

ورود مسافر از 9 کشور به ترکیه ممنوع خواهد شد
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
کلیه دروازه‌های مرزی به روی مسافرانی که قصد دارند از طریق آلمان، اسپانیا، فرانسه، اتریش، نروژ، دانمارک، سوئد، بلژیک، از به ترکیه بیایند از ساعت 08:00 بسته خواهند شد.
درخواست مشاوره در ترکیه