ورود مسافر از 9 کشور به ترکیه ممنوع خواهد شد

ورود مسافر از 9 کشور به ترکیه ممنوع خواهد شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

ورود مسافر از 9 کشور به ترکیه ممنوع خواهد شد
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
کلیه دروازه‌های مرزی به روی مسافرانی که قصد دارند از طریق آلمان، اسپانیا، فرانسه، اتریش، نروژ، دانمارک، سوئد، بلژیک، از به ترکیه بیایند از ساعت 08:00 بسته خواهند شد.
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه