وزارت خارجه ترکیه: آمریکا گام‌های اشتباه برندارد

وزارت خارجه ترکیه: آمریکا گام‌های اشتباه برندارد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

وزارت خارجه ترکیه: آمریکا گام‌های اشتباه برندارد
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه

وزارت خارجه ترکیه از آمریکا خواست که گام‌های اشتباهی که منجر به زیان رساندن به روابط دو جانبه می‌شود پرهیز کند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تنسیم، وزارت خارجه ترکیه در واکنش به تهدیدات وزارت خارجه آمریکا درخصوص خرید سامانه اس 400 بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: طرف آمریکایی را به پرهیز از برداشتن گام‌های اشتباهی که به روابط دو کشور زیان می‌رساند دعوت کرد. آمریکا به ترکیه اخطار داده است که در صورت دریافت سامانه اس 400 با تحریم‌های سختی روبرو خواهد شد.
درخواست مشاوره در ترکیه