وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد بیماران کرونا به 47 نفر رسید

وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد بیماران کرونا به 47 نفر رسید

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد بیماران کرونا به 47 نفر رسید
درخواست مشاوره در ترکیه
امروز 29 تشخیص بیماری جدید داشتیم با فرادی که جدیدا بیماری انها تشخیص داده شده است ، تعداد بیماران ما به 47 رسید. تمامی این 29 مورد از تماس مستقیم و یا غیر مستقیم از خاورمیانه، ایالات متحده امریکا، اروپا می باشد که 3مورد نیز از بازگشتگان حج عمره هستند. ارتباط با خارج از گشور همچنان برای ما ریسک خواهد داشت. راه کار هارا به صورت جدی انجام دهیم
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار