پرداخت نقدی به نیازمندان در ترکیه آغاز شد

پرداخت نقدی به نیازمندان در ترکیه آغاز شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

پرداخت نقدی به نیازمندان در ترکیه آغاز شد
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
بر اساس بخشنامه جدید به 2 میلیون و 111 هزار خانوار مبلغ 1000 لیر پرداخت خواهد شد پرداخت ها از امروز شروع شدند و بر این اساس افرادی که رقم آخر سال تولد آنها 0 یا 5 است کمک های خود را امروز، افرادی که 1 یا 6 هستند در 2 آوریل، افرادی که 2 یا 7 هستند در 3 آوریل، افرادی که 3 یا 8 هستند 4 آوریل و افرادی که رقم آخر سال تولد آنها 4 یا 9 است ۵ آوریل کمک‌های خود را دریافت خواهند کرد. شهروندان با کارتPPT می‌توانند هزار لیر خود را از دستگاه‌های خودپرداز کلیه بانکهای دولتی بدون کمیسیون دریافت نمایند
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه