پروژه کنترل جداسازی پاندمی آغاز به کار کرد

پروژه کنترل جداسازی پاندمی آغاز به کار کرد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

پروژه کنترل جداسازی پاندمی آغاز به کار کرد
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
وزارت ارتباطات ترکیه اعلام کرد که در راستای کاهش شیوع ویروس کرونا و کنترل جداسازی بیماران نرم‌افزار جدیدی طراحی کرده است. با این پروژه جداسازی مبتلایان به ویروس کرونا کنترل خواهد شد. وزارت ارتباطات ترکیه در بیانیه‌ای افزود: در راستای کنترل و در صورت نیاز هشدار به بیماران از طرف وزارت بهداشت پروژه کنترل جداسازی پاندمی شکل گرفت و با استفاده از این پروژه رعایت موارد لازم از طرف بیمار و نزدیکانش کنترل می‌شود
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن