پنجمین دوره 'کنفرانس امنیتی استانبول' آغاز شد

پنجمین دوره 'کنفرانس امنیتی استانبول' آغاز شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

پنجمین دوره 'کنفرانس امنیتی استانبول' آغاز شد
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه

پنجمین دوره کنفرانس امنیتی استانبول امروز برای بررسی تاثیر این فاکتور بر اقتصاد جهانی با حضور نمایندگان، مقامات سیاسی و پژوهشگرانی از سراسر جهان در این شهر آغاز شد.

استانبول/ محرم پورباقری/ خبرگزاری آناتولی پنجمین دوره کنفرانس امنیتی استانبول امروز برای بررسی تاثیر این فاکتور بر اقتصاد جهانی با حضور نمایندگان، مقامات سیاسی و پژوهشگرانی از سراسر جهان در هتل «سی.وی.ک بوسفر» این شهر آغاز به کار کرد. محور اصلی این کنفرانس معماری امنیتی و اقتصادی در نظم جدید جهانی اعلام شده است. همچنین سومین نشست امنیتی و دفاعی ترکیه-خلیج با کارگروه‌های "هوافضایی و امنیت دفاعی ترکیه-آفریقا" و "معماری امنیتی و اقتصادی هوافضایی" در چارچوب این کنفرانس برگزار می‌شود. بررسی امنیت نظم جدید جهانی و امنیت حقوق بین الملل، ارائه طرح امنیتی جدید در سازمان ملل، مدیریت امنیت اقتصادی در نظم جهانی، دگرگونی سازمان‌های امنیتی نیز از دیگر محورهای این کنفرانس بین المللی خواهد بود. گفتنی است کنفرانس مذکور امروز و فردا با همت مرکز تحقیقات راهبردی ترک-آسیا( تاسام) و با مشارکت نهادهایی همچون آسلسان، تی. آر.تی، مرکز مطالعات راهبردی قطر، وزارت دفاع ملی ترکیه، وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه ترکیه برگزار می‌شود.
درخواست مشاوره در ترکیه