کاهش 64 درصدی فروش خانه در استانبول

کاهش 64 درصدی فروش خانه در استانبول

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

کاهش 64 درصدی فروش خانه در استانبول
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
بر اساس اطلاعات مرکز آمار استانبول، فروش خانه در این شهر در مقایسه با آوریل سال گذشته 64.4 کاهش داشته است. همچنین فروش خانه در کل ترکیه در مدت مشابه، 55.5 درصد کاهش، به 42 هزار و 783 مورد رسیده است. همچنین خرید خانه توسط افراد خارجی در استانبول، در مقایسه با سال گذشته 79.7 کاهش داشته است. 47 درصد خانه‌های خریداری شده توسط خارجیان در ترکیه در ماه آوریل، از شهر استانبول بوده است. از طرفی بهای خانه در کل ترکیه 12 درصد افزایش یافته است. منبع/تی 24
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن