کرونا به انبارهای گراتیس هم رسید

کرونا به انبارهای گراتیس هم رسید

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

کرونا به انبارهای گراتیس هم رسید
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
3 کارگر انبار مغازه‌های زنجیره‌ای گراتیس مبتلا به ویروس کرونا شدند. شرکت گراتیس که دارای صدها مغازه لوازم آرایشی و بهداشتی در گوشه و کنار ترکیه است، مغازه‌هایش را از 19 مارس 2020 به صورت موقت تعطیل کرده بود اما انبار گراتیس واقع در شهر توزلا، به فروش اینترنتی ادامه می‌دهد. کارگران این انبار با بیان این که نتیجه آزمایش کرونای 3 نفر از همکارانشان مثبت بوده، از وضعیت خودشان ابراز نگرانی کردند./اورنسل
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه