12 آوریل، تاریخی مهم برای مقابله با شیوع کرونا در ترکیه

12 آوریل، تاریخی مهم برای مقابله با شیوع کرونا در ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

12 آوریل، تاریخی مهم برای مقابله با شیوع کرونا در ترکیه
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
12 آوریل آخرین روز دوره پنهان ویروس کرونا پس از شروع محدودیت‌های ورود و خروج به شهرهاست. در این تاریخ 14 روز دوره پنهان ویروس به پایان می‌رسد و اگر کاهشی در شیوع این ویروس دیده نشود، تدابیر سختگیرانه‌تری اندیشیده خواهد شد. احتمال محدودیت بیشتر برای خروج از خانه، بسته شدن بخشی یا تمام بازارهای هفتگی و قرنطینه اجباری وجود دارد. حالا کلانشهرهای ترکیه منتظر 12 آوریل و آمار اعلام شده در آن روز هستند./تی 24
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه