65 درصد از باربری هوایی ترکیه از استانبول انجام گرفت

65 درصد از باربری هوایی ترکیه از استانبول انجام گرفت

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

65 درصد از باربری هوایی ترکیه از استانبول انجام گرفت
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه

طی هشت ماهه نخست سال جاری یک میلیون و 408 هزار و 249 تن بار از طریق فرودگاههای استانبول جابجا شد.

استانبول/ خبرگزاری آناتولی مدیرت میادین هوایی ترکیه اعلام کرد که طی هشت ماهه نخست سال جاری یک میلیون و 408 هزار و 249 تن بار از طریق فرودگاه های استانبول جابجا شده است که معادل 65 درصد از کل حمل و نقل هوایی بار کشور است. بر این اساس، از ژانویه تا آگوست سال جاری یک میلیون و 408 هزار و 249 تن بار از طریق سه فرودگاه استانبول جابجا شده است. فرودگاه آتاترک با 863 هزار و 219 تن بیشترین سهم را در حمل و نقل هوایی بار در استانبول بر عهده داشته است. فرودگاه استانبول با 302 هزار و 656 تن و فرودگاه صبیحه گوکچن با 242 هزار و 374 تن در رده های بعدی قرار دارند.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن