۲ میلیون کیت تشخیص سریع ویروس کرونا از چین وارد ترکیه شد

۲ میلیون کیت تشخیص سریع ویروس کرونا از چین وارد ترکیه شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

۲ میلیون کیت تشخیص سریع ویروس کرونا از چین وارد ترکیه شد
درخواست مشاوره در ترکیه
دولت ترکیه بامداد امروز (دوشنبه) ۲ میلیون کیت تشخیص سریع ویروس کرونا را با یک پرواز باری از شانگهای چین در فرودگاه آتاترک استانبول، تحویل گرفت. دولت ترکیه بامداد امروز (دوشنبه) ۲ میلیون کیت تشخیص سریع ویروس کرونا را با یک پرواز باری از شانگهای چین در فرودگاه آتاترک استانبول، تحویل گرفت. این کیت ها قادرند ظرف مدت ۱۵ دقیقه وجود ویروس در بدن افراد مشکوک را تشحخیص دهند و کار مبارزه با کرونا را در مراکز درمانی تسریع کنند. بر اساس گزارش روزنامه ملیت ترکیه، اردوغان برای خرید این کیت های تشخیص با قطر وارد مذاکره شده بود. شریک شرکت سازنده این کیت قطری است و دولت ترکیه روابط حسنه ای با دولت دوحه دارد.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن