قوانین ممنوعیت ورود به ترکیه

قوانین ممنوعیت ورود به ترکیه

15 شهریور 1401

حقوقی

قوانین ممنوعیت ورود به ترکیه

اتباع ایرانی می توانند تا 90 روز بدون نیاز به اقامت در ترکیه اقامت داشته باشند چنانچه بیش تر از این 90 روز قصد دارید در ترکیه بمانید باید اقامت ترکیه دریافت کنید. در غیر این صورت مشمول جریمه و ممنوعیت ورود به ترکیه خواهید شد. ما در مقاله جریمه اضافه ماندن در ترکیه مفصل صحبت کرده ایم حال در این مطلب قصد داریم درباره قوانین ممنوعیت به ترکیه صحبت کنیم.

در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن

ممنوعیت ورود اتباع خارجی به ترکیه که حق اقامت قانونی ( اقامت بیش از ۹۰ روز ) را نقض کرده اند

 اتباع خارجی که حق اقامت قانونی رانقض کرده اند، در شرایط زیر بین ۱ تا ۵ سال اجازه ورود به ترکیه را نخواهند داشت:

اتباع خارجی که حق اقامت قانونی را نقض می کنند (بیش از ۳ ماه در ترکیه اقامت دارند) قبل از اینکه توسط مقامات ترکیه شناسایی شوند،‌ خودشان جریمه های اداری را پرداخت می کنند و از ترکیه خارج می شوند. مدت زمان ممنوعیت ورود به ترکیه به شرح زیر است:

 • اتباع خارجی که بین ۳ تا ۶ ماه  بدون مجوز اقامت، در ترکیه حضور داشته باشند: ۱ ماه ممنوعیت ورود به ترکیه دارند.
 • اتباع خارجی که بین ۶ماه  تا ۱ سال بدون مجوز اقامت، در ترکیه حضور داشته باشند: ۳ ماه ممنوعیت ورود به ترکیه دارند.
 • اتباع خارجی که بین ۱ تا ۲ سال بدون مجوز اقامت، در ترکیه حضور داشته باشند: ۱ سال ممنوعیت ورود به ترکیه دارند.
 • اتباع خارجی که بین ۲ تا ۳ سال بدون مجوز اقامت، در ترکیه حضور داشته باشند: ۲ سال ممنوعیت ورود به ترکیه دارند.
 • اتباع خارجی که بیش از ۳ سال بدون مجوز اقامت، در ترکیه حضور داشته باشند: ۵ سال ممنوعیت ورود به ترکیه دارند.

برای اتباع خارجی که حق اقامت قانونی رانقض کرده اند، در شرایط زیر بین ۳ماه  تا ۵ سال ممنوعیت ورود به ترکیه را دارند:

 • اتباع خارجی که بیش از ۳ ماه در ترکیه حضور داشته باشند صرف نظر از اینکه جریمه های اداری را پرداخت کرده اند یا خیر.
 • اتباع خارجی که در طول ۹۰ روز قانونی بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از آنها خواسته شده تا ترکیه را ترک کنند ولی در مدت زمان تعیین شده برای آنها از کشور خارج نشوند و جریمه های اداری را پرداخت نکنند.
 • اتباع خارجی که درخواست مجوز اقامت آنها رد شده و یا مجوز اقامت آنها باطل شده باشد اما در مدت تعیین شده برای آنها از کشور خارج نشده باشند.
 • اتباع خارجی که درخواست مجوز کار آنها رد شده و یا مجوز کاری آنها باطل شده است اما در مدت تعیین شده برای خروج از ترکیه، ترکیه را ترک نکرده اند.
 • ممنوعیت-ورود-به-ترکیه

این دسته از افراد بین ۳ تا ۵ سال اجازه ورود به ترکیه را نخواهند داشت. در ادامه مدت زمان ممنوعیت ورود به ترکیه برای این دسته از افراد آمده است:

 • نقض تا ۳ ماه: ۳ ماه ممنوعیت ورود به ترکیه
 • نقض بین ۳ تا ۶ ماه: ۶ ماه ممنوعیت ورود به ترکیه
 • نقض بین ۶ ماه تا ۱ سال: ۱ سال ممنوعیت
 • نقض بین ۱ تا ۲ سال: ۲ سال ممنوعیت
 • نقض بالای ۲ سال: ۵ سال ممنوعیت ورود به ترکیه

به عنوان مثال اگر شخصی جز دسته سوم باشد (درخواست مجوز اقامت آنها رد شده و یا مجوز اقامت آنها باطل شده، اگر ۶ ماه از این موضوع گذشته باشد ولی هنوز ترکیه را ترک نکرده  صرف نظر از اینکه جریمه اضافه ماندن در ترکیه را پرداخت کرده اند یا خیر، ۶ ماه ممنوعیت ورود به ترکیه خواهند داشت.

این نکته را فراموش نکنید اگر جریمه های اداری را پرداخت نکنید و از خاک ترکیه خارج شوید حتی اگر از مدت ممنوعیت ورود به ترکیه هم گذشته باشد تا زمانیکه جریمه اضافه ماندن در ترکیه را پرداخت نکنید، بازهم اجازه ورود به ترکیه را نخواهید داشت...

ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار

استعلام ممنوعیت ورود به ترکیه

می‌توانید از طریق دروازه‌های مرزی یا سفارت‌خانه‌ها یا کنسولگری‌های ترکیه در کشورتان درباره روش‌های استعلام ممنوعیت ورود به ترکیه اطلاعات کسب کنید.