زلزله ٤.٧ ريشتري در وان

زلزله ٤.٧ ريشتري در وان

15 فروردین 1399

اخبار ترکیه

زلزله ٤.٧ ريشتري در وان
زمین لرزه ای به بزرگی 4.7 ریشتر در منطقه توشبا وان رخ داده است مطابق بیانیه گفته شده از سوی ریاست مدیریت بحران و فاجعه (AFAD) ، یک لرزش به بزرگی 4.7 ریشتر ساعت 08.44 در منطقه توشبا وان ثبت شد. زمین لرزه در مناطق اطراف نيز احساس شده است