حروف پشت کارت اقامت ترکیه

حروف پشت کارت اقامت ترکیه

23 اسفند 1401

حقوقی

حروف پشت کارت اقامت ترکیه

کارت اقامت ترکیه کارتی است که هویت شخص خارجی در ترکیه را مشخص می کند. اگر بخواهید بیش از 90 روز در ترکیه بمانید باید حتما برای دریافت کیملیک اقدام کنید. ما در مقاله راه های دریافت اقامت ترکیه درباره این مسئله صحبت کرده ایم. حال در این مطلب می خواهیم به شما بگوئیم حروف پشت کارت اقامت (کیملیک) ترکیه به چه معنا است .

همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه

حروف پشت اقامت (کیملیک)  ترکیه

هر تبلع خارجی که کیملیک ترکیه را دریافت می کند پشت کارت یک سری حروف نوشته شده است که مشخص می کند نوع اقامتی که درخواست داده چه بوده است. کیملیک از 11 حرف تشکیل شده که برای هر تبعه خارجی  بسته به نوع درخواست اقامتش حروف ها متفاوت هستند که در ادامه هر کدام از این حروف را خواهیم گفت که مربوط به چه نوع اقامتی است.

حرف A

افرادی که برای تحقیقلت علمی به ترکیه می روند و درخواست اقامت می دهند پشت کارت اقامت (کیملیک) حرف A نوشته شده است.

حرف B

افرادی که در ترکیه ملک خریداری کرده اند و دارای اموال غیرمنقول هستند پشت کارت اقامت (کیملیک) حرف B نوشته شده است.

حرف Ç

افرادی که برای گذراندن دوره های آموزشی درخواست اقامت کرده اند پشت کارت اقامت (کیملیک) حرف Ç نوشته شده است.

حرف D

افرادی که برای ادامه تحصیل به ترکیه می روند در واقع اقامت دانشجویی درخواست کرده اند پشت کارت اقامت (کیملیک) حرف D نوشته شده است.

حرف E

افرادی که درخواست اقامت توریستی کرده اند (اقامت از طریق اجاره ملک) پشت کارت اقامت (کیملیک) حرف E نوشته شده است. این افراد اقامتشان کوتاه مدت است.

حرف F

افرادی که برای درمان به ترکیه سفر می کنند و درخواست اقامت درمانی می دهند پشت کارت اقامت (کیملیک) حرف F نوشته شده است.

حرف J

افرادی که از طریق سرمایه گذاری اقدام به دریافت اقامت کرده اند پشت کارت اقامت (کیملیک) حرف J نوشته شده است.

معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه