ترکیه در مقابله با ‎کروناویروس الگوی جهان شد.

ترکیه در مقابله با ‎کروناویروس الگوی جهان شد.

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

ترکیه در مقابله با ‎کروناویروس الگوی جهان شد.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
۲۶کشور از وزارت بهداشت ترکیه درخواست مشاوره و انتقال تجربیات و کمک‌های تجهیزات پزشکی و تشکیل گروه کاری مشترک کرده‌اند. برخی از این کشورها: بلغارستان، آمریکا، انگلیس، ایتالیا، ایران، عراق، کره جنوبی، ترکمنستان و تاجیکستان می‌باشد. ‏همچنین ‎ترکیه کیت تشخیص ‎کروناویروس ساخت داخل را در ختیار دارد که در عرض 90 تا 120 دقیقه یعنی در عرض دو ساعت نتیجه را مشخص می‌کند. هفت کشور ژاپن، آذربایجان، قرقیزستان، ویتنام، ترکمنستان، قطر و جیبوتی در حال مذاکره برای دریافت این کیت هستند
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه