وبلاگ آقای ترکیه

واحد اجاره سالیانه دوخواب بزرگ با اشیا

1/18
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحد اجاره سالیانه دوخواب بزرگ با اشیا

calender

بدون نام

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
 • مبلغ اجاره (لیر)
  15,000
 • موقعیت طبقه
  1
 • مبلغ دپوزیت (لیر)
  2

  توضیحات

  کد : 566