واحد اجاره ماهیانه سه خواب فول فرینیش

1/11
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحد اجاره ماهیانه سه خواب فول فرینیش

calender

بدون نام

calender

1401-3-24

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
همه چیز در مورد زندگی در ترکیه

توضیحات

واحد اجاره ماهیانه سه خواب فول فرینیش داخل سیته با تمام امکانات طبقات بالا منطقه غرب اسینیورت کوزا پارک 26000لیر کد : 625