وبلاگ آقای ترکیه

واحد اجاره دوخواب فول فرینیش

1/6
test
test
test
test
test
test

واحد اجاره دوخواب فول فرینیش

calender

بدون نام

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

واحد اجاره دوخواب فول فرینیش طبقه 19 داخل سیته با تمام امکانات رفاهی 60متر نت منطقه اسیای کارتال 13000لیر اجاره 3تا دیپوزیت یکسال مالک میخاد منطقه کایتانه چالیان میباشد کد : 642