وبلاگ آقای ترکیه

۲ خواب ۷۹ متری نوساز کم واحد

1/1
test

۲ خواب ۷۹ متری نوساز کم واحد

calender

بدون نام

خرید و فروش خانه
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

ازمیر

توضیحات

۲ خواب ۷۹ متری نوساز کم واحد کلید نخورده کلید نخورده در ازمیر ///// کارشی یا کا — شمیک لر محله گرمایش با پکیج و گاز شهری ۷۹ متر مربع طبقه ۲ در کل ۴طبقه ۰۰۹۰۲۵۶۲۱۴۷۷۷۱ دفتر ۰۹۱۲۳۰۵۳۱۹۳ /۰۰۹۸ واتس آپ www.evluck.com از ابتدا تا انتهای مراحل همراه و یاور شما خواهیم بود