وبلاگ آقای ترکیه

منازل نوساز فروشی کلید نخورد

1/1
test

منازل نوساز فروشی کلید نخورد

calender

بدون نام

خرید و فروش خانه
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

منازل نوساز فروشی کلید نخورده 🏚🏠 یک خواب و دوخواب شیک و متریال عالی اسن یورت .‌یشیل کنت. نزدیک فیله مارکت ۱۷۰۰۰۰ الی ۲۴۰۰۰۰ لیر فقط خریدار واقعی +۹۰۵۵۲۲۶۶۲۸۴۱