وبلاگ آقای ترکیه

1خواب ناظم حکمت اسنیورت

1/14
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

1خواب ناظم حکمت اسنیورت

calender

بدون نام

calender

1401-11-1

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
 • مبلغ اجاره (لیر)
  5,000
 • تعداد خواب
  1
 • مبلغ دپوزیت (لیر)
  10,000
 • نزدیک اتوبوس
 • نزدیک مترو
 • نزدیک متروبوس

توضیحات

واحد مبله