اجاره روزانه آپارتمان در استانبول

1/9
test
test
test
test
test
test
test
test
test

اجاره روزانه آپارتمان در استانبول

calender

بدون نام

calender

1401-8-24

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
درخواست مشاوره رایگان در مورد مهاجرت و ترکیه

توضیحات

واحد بك خوابه در رزيدانس صبا سوييت براي ١ ماه ٢٢٠٠ دلار تماس: 5013630652