وبلاگ آقای ترکیه

واحد فروشی یک خواب صفر با اشیا

1/29
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحد فروشی یک خواب صفر با اشیا

calender

بدون نام

خرید ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

یک خواب صفر با اشیا قیمت ۱2۰ هزار دلار توی سند هم همینقدر نوشته میشود 105متر طبقه 28 کد : 668