واحد فروشی یک خواب صفر با اشیا

1/29
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحد فروشی یک خواب صفر با اشیا

calender

بدون نام

calender

1401-3-26

خرید ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
همه چیز در مورد زندگی در ترکیه

توضیحات

یک خواب صفر با اشیا قیمت ۱2۰ هزار دلار توی سند هم همینقدر نوشته میشود 105متر طبقه 28 کد : 668